Chuyên mục
Hình ảnh

Triệt lông

Hình ảnh trước sau khách hàng làm dịch vụ triệt lông tại Thẩm mỹ Hồng Kông

trietlong-(7) trietlong-(10) trietlong-(9) trietlong-(8) trietlong-(6) trietlong-(2) trietlong-(3) trietlong-(4) trietlong-(5)

(Kết quả sẽ phụ thuộc vào thể trạng từng người)