Chuyên mục
Hình ảnh

Phun phiêu thẩm mỹ

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ phun thêu thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ phun thêu thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Kết quả sẽ phụ thuộc vào thể trạng từng người)